Dotacje UE

Informujemy, że nasza Spółka realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla EDWANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Nr Umowy: POPW.01.05.00-06-0027/20-00.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 303 756,54 zł

Wartość dofinansowania 303 756,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich 303 756,54 zł

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”